Форум » Общий форум » Акустика » Mobilna obr&覫bka skrawaniem

 


  Автор   Сообщение
ejoxasa Онлайн статус
№: 4904  Дата: 13.09.2020 09:10 GMT
  

Участники

сообщений 1
Местоположение:
Род занятий:
Возраст:

W naszym arsenale przeno&訓ne frezarki CNC do obr&覫bki metalu na terytorium.
Wszystkie maszyny my&訓limy i organizujemy na podstawie w&觺asnej produkcji.
Tworzymy z ciekawymi sytuacjami-produkujemy mebel do wniosku.
Prace remontowe grane s&覽 na terenie klienta bez wywozu lub demonta&訴u odzyskiwanych cz&觑&訓ci.
Frezujemy przestrzenie w jakich&訓 p&觺aszczyznach. Szybki wyjazd.
Ponadto oferujemy us&觺ugi wynajmu mobilnej frezarki z operatorem.
&訒wiadczymy pe&觺en zakres pomocy w zakresie napraw maszyn przemys&觺owych – od &訓lusarza-spawania po obr&覫bk&觑 mechaniczn&覽 maszynami przeno&訓nymi.
Wi&觑cej porady na temat listy prac wyjazdowych i modeli &訓wiadczonych us&觺ug na wyje&訲dzie mo&訴na znale&訲&覿 tu.

Mobilna Obr&覫bka Skrwaiem
   
Вверх